KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tarih Bölümü

Tümü

Haberler

Tanıtım Videolarımız 1

Tanıtım Videolarımız 2

Detay

Bölüm Hakkında 

            Bu programın amacı; tarihi ve tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar geçen süreçte insanların hareket ve düşüncelerinin gelişimini, olayların somut - soyut nedenleri ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkileri ile bu olayların ortaya çıkardığı sonuçları bilimsel perspektif ve ahlak çerçevesinde inceleyerek açıklayan bir bilim dalı olarak eğitim vermek ve araştırmalar yapmaktır. Tarih Bölümü'nde, geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, sosyo-kültürel, ekonomik, dini ve siyasi olaylar incelenerek bu olayların oluş nedenleri, toplumlar üzerine etkileri, diğer tarihi olaylarla bağlantıları üzerinde durulur. Tarih alanında çalışmak ve araştırma yapmak isteyen bir kimsenin her şeyden önce bilimsel ahlaka sahip olarak Tarih başta olmak üzere Coğrafya, Sosyoloji ve Felsefe'ye ilgi duymasının yanında bu alanlar ile ilgili belli bir birikime sahip olması beklenir. Bu alanda ilerleyebilmek ve nitelikli çalışmalar yapabilmek için Osmanlıca, Arapça ve Farsça'nın yanında bir Batı diline de hakim olmak gerekir. Ayrıca kişinin geniş bir kültürel birikime, bilimsel meraka, akademik tutkuya, tarafsız bir bakış açısına ve bilimsel etik kuralları çerçevesinde değerlendirme ve yazma yeteneğine sahip olması da tarih alanında eğitim alarak çalışmalar yapmak isteyenleri bu alanda başarıya götüren etkenlerdir. Meslek; Tarih Bölümü'nden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ve özel ortaöğretim kurumlarında öğretmen, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi olabilirler. Bunların yanı sıra lisansüstü eğitim almaları koşulu ile akademik kariyer elde ederek öğretim üyesi olabilecekleri gibi Osmanlıca'yı iyi düzeyde bilenler çeşitli devlet kurumlarında Arşivci, Uzman ve Tasnif elemanı olarak da çalışma imkanına sahiptirler. VİZYON Objektif tarih anlayışı ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi çalışmaları ile örnek bir bölüm olmak. MİSYON Bölümümüzün yayın potansiyelini artırarak, çağdaş düzeyde eğitim veren bir kurum olma yolunda ilerlemektir.  

...