Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tarih Bölümü

Kodu

Dersin Adı

T U K

Dersi Veren Öğretim Üyesi

AKTS

TA501

Rusya ve Türkistan

3 0 3

Prof.Dr. Orhan DOĞAN

6

TA503

13-20 Yüzyıllar Arası Asya Türk Tarihi

3 0 3

Prof.Dr. Orhan DOĞAN

6

TA505

Başlangıçtan 1876'ya Kadar Türk Eğitim Tarihi

3 0 3

Prof. Dr. Ahmet EYİCİL

6

TA507

On Dokuzuncu Asır Savaşlar Tarihi

3 0 3

Prof. Dr. Memet YETİŞGİN

6

TA511

Alevilik-Bektaşilik Tarihi

3 0 3

Prof. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ

6

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı